Poradnik - Biuro Rachunkowe KMJ Związek

Przejdź do treści
Biuro Rachunkowe
KMJ Związek
                        
    
     
Zakładanie działalności gospodarczej

 
Założenie własnej działalności gospodarczej może zająć tylko kilka  minut. Można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy.

 
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - URZĄD MIASTA
 
Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać na dwa sposoby.  Osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy lub przez internet przez stronę  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl.  Rejestracja firmy przez internet wymaga posiadania podpisu  elektronicznego lub tak zwanego Profilu Zaufanego ePUAP. Profil ePUAP  zakłada się online i wymaga on tylko 1 wizyty w urzędzie w celu  potwierdzenia tożsamości. Każde kolejne czynności (założenie,  zwieszenie, zamknięcie, zmiany firmy) będzie można już wykonywać bez  konieczności wizyty w urzędzie.
 
Jeśli jednak nie mamy możliwości podpisu wniosku przez internet,  należy udać się do Urzędu Miast lub Gminy w celu podpisania wniosku  osobiście. Co ważne, teraz można dokonywać rejestracji i zmian w  działalności gospodarczej w dowolnym urzędzie Miasta lub Gminy,  niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy skrócić czas wizyty w  urzędzie, możemy anonimowo przygotować wniosek w internecie i w ciągu 7  dni udać się do urzędu z numerem wniosku w celu jego podpisania.
 
Niezależnie od wybranej formy podpisu, działalność rejestruje się  poprzez formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej. Wniosek ten spełnia również  wiele innych funkcji, co znacznie skraca proces zakładania działalności  gospodarczej. Prawidłowo wypełniony formularz CEIDG-1 jest równocześnie:  wnioskiem o uzyskanie numeru REGON, NIP, deklaracją przedsiębiorcy,  jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym będzie stosował oraz  rejestracją płatnika składek w ZUS.
 
UWAGA! Wpis do CEIDG jest całkowicie BEZPŁATNY.

 
ZEZWOLENIA, KONCESJE I KWALIFIKACJE
 
W zależności od rodzaju zgłaszanej działalności gospodarczej należy  mieć na uwadze, czy wymaga ona uzyskania zezwolenia lub koncesji oraz  czy do jej prowadzenia potrzebne są specjalne kwalifikacje. Zezwolenia i  koncesje udzielane są na podstawie decyzji administracyjnej
w odpowiednich organach rządowych, bądź samorządowych i dotyczą np.  sprzedaży alkoholu, broni, przewozu osób, ochrony mienia, dystrybucji  paliw i energii i innych (koncesje) lub wyrobu wina, produktów  tytoniowych, czy prowadzenie aptek (zezwolenia).

 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA a ZUS
 
Na podstawie wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zostaje zarejestrowany w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek. To nie są jednak  wszystkie czynności jakich należy dokonać w ZUS po założeniu firmy. W  terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca ma  obowiązek dokonać zgłoszenia się do odpowiednych ubezpieczeń:
 
  • na formularzu ZUS ZUA - przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczenia społecznego
    i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • na formularzu ZUS ZZA – przedsiębiorca zgłasza się jedynie do  ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli spełnia warunki konieczne do objęcia  jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.
 
Istnieje również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków  rodziny (spełniających warunki określone w ustawie o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), czego dokonuje  się w formularzu ZUS ZCNA.

 
REJESTRACJA DO PODATKU VAT
 
Przedsiębiorca, który chce lub ma obowiązek posiadania statusu  podatnika VAT musi przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej  zarejestrować się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, wypełniając  formularz rejestracyjny VAT-R. W ten sposób przedsiębiorca określa m.in.  metodę zapłaty (kasową lub zwykłą) oraz częstotliwość płatności podatku  VAT (miesięczne
lub kwartalne). Podczas rejestracji podatku VAT należy wnieść do Urzędu  Miasta lub Gminy opłatę skarbową w wysokości 170 zł, której  potwierdzenie należy dołączyć do formularza VAT R. Formularz VAT-R wraz z  opłatą można złożyć w Urzędzie razem z formularzem CEIDG-1.
 
Jeśli chcesz skorzystać z pomocy przy założeniu działalności,  skontaktuj się z naszym biurem. Pomagamy przyszłym klientom założyć  działalność gospodarczą i dopełnić formalności.
 
        
             
Szymanowskiego 6
64-400 Międzychód
795 652 652
biuro@kmjzwiazek.pl
zwiazek.julian@gmail.com
Biuro Rachunkowe
KMJ Związek
Wróć do spisu treści